• Kartlegging av jordforurensning i 33 barnehager i bydel Bjerke 

   Ottesen, Mirja Emilia; Ottesen, Rolf Tore; Volden, Tore; Eggen, Ola A.; Kobro, Astrid Fugleneb; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2007.002), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 33 barnehager i bydel Bjerke i Oslo.\rI 7 av barnehagene (21 %) overstiger jordas ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 39 barnehager i bydel Ullern 

   Eggen, Ola A.; Ottesen, Rolf Tore; Volden, Tore; Ottesen, Mirja Emilia; Gaut, Sylvi; Fugleneb, Astrid Kobro; Finne, Tor Erik; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2006.083), Report, 2007)
   NGU har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 39 barnehager i bydel Ullern i Oslo.\rI 13 av barnehagene (33%) overstiger jordas innhold av benzo(a)pyren, ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 40 barnehager i bydel Søndre Nordstrand 

   Ottesen, Mirja Emilia; Taftø, Siw-Christin; Haugland, Toril; Kobro, Astrid Fugleneb (NGU-Rapport (2007.015), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 40 barnehager\/-parker i bydel Søndre Nordstrand i Oslo.\rI 17 av barnehagene (40 ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 86 barnehager i bydel Nordstrand 

   Andersson, Malin; Eggen, Ola A.; Haugland, Toril; Ottesen, Mirja Emilia; Kobro, Astrid Fugleneb (NGU-Rapport (2007.013), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 86 barnehager\/-parker i bydel Nordstrand i Oslo.\rI 29 av barnehagene (34 %) ...