• Geologiske og geofysiske undersøkelser av Brattbakken Ni-Cu-Co forekomst i Skjækerdalen, Verdal 

   Nilsson, Lars Petter; Paulsen, Hanne-Kristin; Sandstad, Jan Sverre; Gellein, Jomar; Mrope, Frida Mathayo (NGU-Rapport (2021.016), Report, 2021)
   Berggrunnsgeologisk kartlegging og prøvetaking samt geofysiske bakkemålinger ble utført ved Brattbakken Ni-Cu-Co forekomst iseptember 2020. Bearbeiding av innsamlet materiale og data er gjort på NGU i løpet av vinteren og ...
  • Processing and interpretation of Magnetic and Gravity data from Brattbakken, Verdal municipality, Trøndelag county 

   Mrope, Frida Mathayo; Gellein, Jomar; Sandstad, Jan Sverre; Nilsson, Lars Petter; Paulsen, Hanne-Kristin; Mapuranga, Victor (NGU-Rapport (2021.017), Report, 2022)
   This report describes data processing and interpretation of magnetic and gravity data acquired in Brattbakken area, Verdal, Trøndelag county. The survey was carried out in September 2020. This work is part of the project ...
  • Årsmelding 2019 - Draumen 

   Jacobsen, Frank Werner; Gunleiksrud, Ida Marie; Bredal, Marie; Acosta-Gongora, Pedro; Christoffersen, Marianne; Hibelot, Thomas; Wang, Ying; Paulsen, Hanne-Kristin; Hagen-Peter, Graham; Dahl, Rolf M. (Report, 2020)
   Vi har utfordra ni av våre yngre forskarar, ein frå kvart av våre geofaglege lag, og spurd dei om å skrive ein fri og personleg tekst om yrkesvalet, karrieren deira, og geologien sin plass i samfunnet framover mot 2050.