• Wolfram i Salten-regionen. Statusrapport. 

      Petersen, Lars R.; Stendal, Henrik (NGU-Rapport (87.177), Report, 1987)
      Med økonomisk støtte fra NGUs USB-prosjekt har en gruppe fra København Universitet under ledelse av lektor Henrik Stendal, utført metallogenetiske undersøkelser av W-mineraliseringer i Salten-regionen. I øyeblikket pågår ...