• Borehullslogging Åknes, Stranda kommune, 2017-2018 

      Elvebakk, Harald; Pless, Gustav (NGU-Rapport (2018.026), Report, 2018)
      NGU har som oppdrag fra NVE prosessert loggedata fra fire borehull i det skredutsatte fjellområdet ved Åknes i Stranda kommune. Boring og logging er utført sommer\/høst 2017 og 2018.Bakgrunnen for boringene er at NVE skal ...