• Grunnundersøkelser på sykehustomta i Tønsberg 

      Rønning, J.S.; Tassis, G.; Gellein, J.; Druivenga, G.; Polom, U. (NGU-Rapport (2016.042), Report, 2016)
      I et samarbeid mellom Sykehuset i Vestfold (SIV), Norges geologiske undersøkelse (NGU), Geophysikalische Messysteme (GEOSYM) og Leibniz Institute for Applied Geophysics (LIAG) er det foretatt refleksjonsseismiske undersøkelser ...