• Sprekkekartlegging med georadar ved Bleikvassli Gruber 

      Elvebakk, Harald; Rønning Jan S. (NGU-Rapport (98.038), Report, 1998)
      I forbindelse med store setninger i fjellet ved gruveåpningen ved Bleikvassli Gruber er det gjort georadarmålinger for å kartlegge sprekker og sprekkesoner som kan tenkes å ha betydning for arbeidet med å tette fjellet og ...