• Airborne mapping of radioactive contamination. Results from a test in Finland, RESUME95 

   Rønning, Stig; Smethurst, Mark A. (NGU-Rapport (96.054), Report, 1996)
   The Geological Survey of Norway participated in the exercise RESUME95 (Rapid Environmental Surveying Using Mobile Equipment 95) in Finland, during August 1995. The purpose of the exercise was to (1) test preparedness in ...
  • Data Aquisition and Processing Report - Helicopter Survey, Krokskogen 

   Rønning, Stig; Beard, Les P. (NGU-Rapport (97.134), Report, 1997)
   During June, 1997, a helicopter geophysical survey was carried out over Krokskogen, an area immediately northwest from Oslo. The purpose of the survey was to provide geophysical information to be used with geological datao ...
  • Helicopter measurements over the Gjølanger area 

   Rønning, Stig; Mogaard, John O. (NGU-Rapport (95.053), Report, 1995)
   A helicopterborne geophysical survey was undertaken by the Geological Survey of Norway (NGU) over the Gjølangen area in Sogn og Fjordane county. The primary geophysical target was rutile bearing eclogite bodies, and to ...
  • Helikoptermålinger kartblad GRONG og sydlige halvpart av kartblad HARRAN. 

   Rønning, Stig; Håbrekke, Henrik; Blokkum, Oddvar; Kihle, Ola (NGU-Rapport (90.085), Report, 1990)
   Rapporten inneholder resultater fra geofysiske målinger fra helikopter over kartblad GRONG og sydlige halvpart av kartblad HARRAN, Nord-Trøndelag fylke. Oppdraget var finansiert av NGU\/Nord-Trøndelagsprogrammet og det ble ...
  • Helikoptermålinger over Fosenhalvøya, kartbladene 1622 I-IV og 1623 II og III 

   Rønning, Stig (NGU-Rapport (95.064), Report, 1995)
   Helikoptermålinger er utført over Fosenhalvøya i 1992. Målingene omfatter Grus- og Pukkregisteret gir en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene (Holden og Roan). Måleområdets utstrekning er 1240 kvadratkilometer. ...
  • Helikoptermålinger over Grongfeltet, Nord-Trøndelag 1993 og 94 

   Rønning, Stig (NGU-Rapport (95.057), Report, 1995)
   Helikoptermålinger er utført over Grongfeltet i 1993 og 94. Målingene omfatter følgende kartblad: 1924 I Jomafjellet, 1924 II Limingen, 1924 III Tunnsjøen, 1924 IV Røyrvik, 1824 I Namsskogan, 1824 II Skorovatn, 1824 III ...
  • Helikoptermålinger over kartblad 1311-IV Sokndal 

   Rønning, Stig (NGU-Rapport (95.120), Report, 1995)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomførte geofysiske helikoptermålinger over kartblad 1311-IV i perioden 03.06.95 - 10.06.95. Totalt ble det målt 2400 profilkilometer med profilavstand 100 meter. Det ble utført ...
  • Helikoptermålinger over kartblad 1723 I, Overhalla. 

   Rønning, Stig (NGU-Rapport (92.146), Report, 1992)
   Helikoptermålinger med full utstyrspakke (magnetisk, elektromagnetisk, radio- metrisk og VLF) er utført over sør-østlige del av kartblad 1723 I Overhalla. Målingene er et ledd i kartleggingen av resurspotensialet rundt ...
  • Helikoptermålinger over kartblad 1723 II, Snåsavatnet. 

   Rønning, Stig (NGU-Rapport (92.145), Report, 1992)
   Helikoptermålinger med full utstyrspakke (magnetisk, radiometrisk, VLF og elektromagnetisk) er utført over hele kartblad 1723 II Snåsavatnet. Profil- avstand var 200 meter og flyhøyde 60 m. Målingene var et ledd i kartleggingen ...
  • Helikoptermålinger over kartblad 1823 III, Snåsa. 

   Rønning, Stig (NGU-Rapport (92.144), Report, 1992)
   Helikoptermålinger med full utstyrspakke (magnetisk, radiometrisk, VLF og elektromagnetisk) er utført over nordvestlige del av kartblad 1823 III Snåsa. Målingene var et ledd i kartleggingen av ressurspotensialet rundt ...
  • Helikoptermålinger over kartblad Andorsjøen 1823 I. 

   Rønning, Stig (NGU-Rapport (91.153), Report, 1991)
   Denne rapporten inneholder resultater fra geofysiske helikoptermålinger over kartblad Andorsjøen utført september 1990. Totalt ble det målt 1700 profilkm med en profilavstand på 200 meter. Flyhøyde for slike målinger er ...
  • Radiometriske målinger over Børgefjell - kartblad 1925 II 

   Rønning, Stig (NGU-Rapport (93.123), Report, 1994)
   Radiometriske målinger fra helikopter er utført av NGU i et måleområde over kartblad 1925 II - Børgefjell. Målingene ble foretatt etter oppdrag fra NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) som var spesielt interessert i ...