• Feltbefaring av seks lokaliteter for nytt mellomlager i området Lillestrøm-Askim-Halden 

   Cramer, Jan; Lutro, Ole; Frengstad, Bjørn; Bergstrøm, Bjørn; Rønningen, Åse (NGU-Rapport (2010.059), Report, 2010)
   På oppdrag fra Fase 2 utvalget har NGU tidligere utarbeidet en rapport med geologiske beskrivelser av 10 mulige lokaliteter for nytt mellomlager for brukt brensel og langlivet middelaktivt avfall i Norge (NGU Rapport ...
  • Geologisk beskrivelse av mulige lokaliteter for nytt mellomlager i Norge 

   Hansen, Louise; Frengstad, Bjørn; Rønningen, Åse; Olesen, Odleiv; Lutro, Ole (NGU-Rapport (2010.035), Report, 2010)
   Utvalget \"Mellomlagerløsning for brukt brensel og langlivet middelaktivt avfall\" har utarbeidet en beskrivelse av kriterier for lokaliteter til vurdering som en mellomlagerløsning. Utvalget har bedt NGU om å skaffe en ...
  • Geologisk kart langs jernbanetrasé Minnesund - Kleverud 

   Lutro, Ole; Rønningen, Åse (NGU-Rapport (2008.040), Report, 2008)
   Rapporten er en sammenstilling av eksisterende geologisk kartdata langs planlagt jernbanetras\u00E9 fra Minnesund til Kleiverud langs østsiden av Mjøsa. På grunnlag av eksisterende datagrunnlag er det laget et kvartærgeologisk ...