• Rutilforekomster på Holsnøy, - Meland kommune, Hordaland. 

      Austrheim, H.; Korneliussen, A.; Røste, J.; Rønning, J.S.; Furuhaug, L.; Lauritsen, T.; Erichsen, E. (NGU-Rapport (90.008), Report, 1990)
      Titanrike basiske bergarter assosiert med Bergensbuenes anortositt-kompleks (ca. 1000 millioner år gammelt) har i de nordlige deler av Holsnøy gjennom- gått en omvandling til eklogitt i kaledonske (ca. 420 millioner år) ...