• Utluting av serpentinitt - Del 1 

   Graff, Per-Reidar; Røste, Johs. Rye (NGU-Rapport (88.189), Report, 1988)
   Serpentin-magnesittbergarten i Raudbergfeltet, Vik i Sogn, er potensielt råstoff for magnesiumfremstilling. Det er i denne forbindelse testet løselig- heten av 6 serpentinittprøver. Løseligheten ligger på gjennomsnittlig ...
  • Utluting av silikatbergarter i 6 N saltsyre. 

   Graff, Per Reidar; Røste, Johs. Rye (NGU-Rapport (86.150), Report, 1986)
   254 bergartsprøver er utlutet i 6N saltsyre. Resultatet viser at løseligheten av silikatbergarter i prinsippet følger den almengyldige regel for løselighet av silikatmineraler som kan uttrykkes ved Sum mol ikkesilikatoksyder\/mol ...
  • Utluting av silikatmineraler med mineralsyrer. 

   Graff, Per Reidar; Røste, Johs. Rye (NGU-Rapport (85.105), Report, 1985)
   Det er foretatt utluting av en rekke silikatmineraler med forskjellig krystallstruktur og kjemi med saltsyre og salpetersyre. De oppnådde resultater tyder på at det er forholdet mellom antall elementoksyder og Si03-tetraedre ...
  • Utluting og beregning av mol-brøk for bergarter, bekke- og flomsedimenter. 

   Graff, Per Reidar; Røste, Johs. Rye (NGU-Rapport (91.161), Report, 1991)
   Det er foretatt beregning av mol-brøk og løselighet av 254 fastfjellsprøver, 687 flomsedimenter og 154 bekkesedimenter. Mol-brøken varierer for fastfjells- prøver fra 0.082 til 4.943, for flomsedimenter fra 0.560 til 1.281 ...
  • Utprøving av transportabel XRF-analysator som prospekteringsinstrument til NGU-formål 

   Røste, Johs. Rye (NGU-Rapport (86.216), Report, 1986)
   Bærbar XRF-analysator har vært utprøvd i feltsesonger. Hittil har 6 aktuelle elementer vært bestemt: Ca, Ti, Sn, La + Ce og Ba. Det er også foretatt laboratoriemålinger på de samme elementene. Analysatoren er enkel å betjene ...