• Description of drill cores from the Rolla and Evenes areas, Troms and Nordland counties 

   Schaller, A.; Raaness, A.M.; Korneliussen, A. (NGU-Rapport (2011.039), Report, 2012)
   A number of carbonate occurrences in the Evenes and Rolla areas, in Nordland and Troms County respectively, contain calcium carbonate with low content of crystal-bound iron and manganese. The calcite in such rocks has ...
  • Mineralske ressurser og vindkraft 

   Raaness, A.M.; Aasly, K.A.; Schiellerup, H. (NGU-Rapport (2018.008), Report, 2018)
   Norges geologiske undersøkelse har på oppdrag fra NVE laget en rapport som belyser hvilke virkninger vindkraft på land i Norge kan ha for mineralske ressurser og hvilke forhold man må ta hensyn til.I rapporten er tilgjengelige ...