• Analyse av framtidige behov og tilgang på sand, grus og pukk i Buskerud, Telemark og Vestfold 

   Ulvik, Arnhild; Raaness, Agnes; Erichsen, Eyolf (NGU-Rapport (2009.007), Report, 2009)
   For fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold er det blitt utført ressursregnskap for sand, grus og pukk for årene 1999 og 2004. Regnskapene synliggjør hvor uttakene foregår, størrelsen på dem, og hva massene benyttes til. ...
  • Forundersøkelser E6 trasé Åsen - Ulsberg - Coop3 for Nye Veier 

   Larsen, Bjørn Eskil; Knezevic, Janja; Pettersen, Eirik; Redfield, Tim; Seither, Anna; Schönenberger, Jasmin; Venvik, Guri; Svendby, Anne Kathrine; Slagstad, Trond; Raaness, Agnes; Rueslåtten, Håkon; Olesen, Odleiv; Baranwal, Vikas; Dagestad, Atle; Erichsen, Eyolf; Keiding, Marie (NGU-Rapport (2019.025), Report, 2019)
   Nye Veier har gått inn som deltager i Coop3 prosjektet (Crustal Onshore-Offshore Project 3) som er et kartleggings- og forskningsprosjekt for Møre-Trøndelag-området. Prosjektet finansieres av 12 oljeselskap, Oljedirektoratet, ...
  • Kalkspatmarmor ved Breivoll-Skog, Ibestad kommune. En oppsummering 

   Korneliussen, Are; Raaness, Agnes (NGU-Rapport (2016.049), Report, 2017)
   Den hvite kalkspatmarmoren ved Breivoll-Skog på øya Rolla i Ibestad kommune ble i 2011 av NGU vurdert å være en mineralressurs med mulighet for framtidig næringsvirksomhet.Kommunen og Troms fylkeskommune fulgte opp NGU\u2019s ...
  • Karakterisering av karbonatforekomster i Nordland 

   Raaness, Agnes; Korneliussen, Are; Gautneb, Håvard (NGU-Rapport (2008.041), Report, 2008)
   Karbonatforekomster er bergarter som har høyt innhold av karbonatmineralene kalkspat og dolomitt. Slike bergarter har i mange tilfeller gjennomgått en kompleks geologisk utvikling, noe som har resultert i forekomster med ...
  • Mineralressurser i området Kongsberg-Modum-Ringerike, Buskerud 

   Bjerkgård, Terje; Dahlgren, Sven; Raaness, Agnes; Sandstad, Jan Sverre; Heldal, Tom (NGU-Rapport (2020.023), Report, 2020)
   Rapporten omhandler mineralressurser i området fra Kongsberg og nedre del av Flesberg i vest til Modum og Ringerike i øst. Dette området er nylig kartlagt og utgitt som berggrunnsgeologisk kart i 1:100 000. I forbindelse ...
  • Rekognoserende undersøkelser av et utvalg potensielle mineralressurser i Fritzøe Skoger 

   Raaness, Agnes; Meyer, Gurli; Müller, Axel; Skår, Øyvind; Korneliussen, Are; Ihlen, Peter M. (NGU-Rapport (2006.030), Report, 2006)
   Undersøkelse av potensielle forekomster av zirkon, high-tech-metaller og feltspat-kvarts i bergarter som opptrer på Fitz\u00F6e skogers grunn.Fortrolig til 31.03.07.