• Grus- og Pukkregisteret i Hordaland fylke. 

   Jæger, Øystein; Raaness, Sverre (NGU-Rapport (89.026), Report, 1989)
   Som en del av et landsomfattende EDB-basert register er Grus- og Pukk- registeret etablert i Hordaland fylke. Registeret gir en oversikt over forekomstene av sand, grus og pukk, deres beliggenhet, mengde og kvalitet. Data ...
  • Grusregisteret i Nord-Trøndelag. 

   Raaness, Sverre (NGU-Rapport (88.007), Report, 1988)
   Grusregisteret i Nord-Trøndelag er etablert som en del av et EDB-basert landsomfattende register. Registeret søker å gi en generell helhetsvurdering av alle sand- og grusforekomster. Det er tilsammen registrert 496 sand-, ...
  • Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Hordaland fylke 1987 

   Raaness, Sverre (NGU-Rapport (88.182), Report, 1988)
   I Hordaland ble det tatt ut 0.8 mill. m3 sand og grus, og 2.2 mill. m3 pukk i 1987. Det ble forbrukt 1.22 mill. m3 sand og grus, og 1.82 mill. m3 pukk i fylket. Dette betyr at 447 000 m3 sand og grus ble importert til ...
  • Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Nord-Trøndelag fylke 1988 

   Raaness, Sverre (NGU-Rapport (89.092), Report, 1989)
   I Nord-Trøndelag ble det i 1988 tatt ut tilsammen 938 000 m3 sand og grus (50 000 m3 lagret). Den totale pukkproduksjonen var på 557 000 m3. 45 000 m3 sand og grus ble eksportert ut av fylket, mens importen av sand, grus ...