• Forurensningsstatus i havbunnssedimenter i Ofotfjorden, Tysfjorden og Tjeldsundet 

   Elvenes, Sigrid; Rasmussen, Tone; Knies, Jochen (NGU-Rapport (2017.047), Report, 2018)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i samarbeid med SEA ECO AS fått i oppdrag av Ofoten Regionråd å utarbeide marine grunnkart over sjøområdene i kommunene Narvik, Evenes, Tjeldsund, Tysfjord og Ballangen. Som en del ...
  • Marine grunnkart i Sør-Troms. Rapport om biotopmodellering 

   Dolan, Margaret F.J.; Arvesen, Børge; Longva, Oddvar; Michelsen, Helena; Rasmussen, Tone; Selboskar, Odd Harald; Lepland, Aave; Plassen, Liv; Elvenes, Sigrid (NGU-Rapport (2012.070), Report, 2012)
   Denne rapporten oppsummerer arbeidet med framstilling av et kart over marine biotoper i Sør-Troms. Med biotopkartet er det nå utarbeidet 8 forskjellige marine grunnkart i Astafjordprosjektet fase II og III (www.astafjord ...