• Bruk av mineralressursdata i Ballangen kommunes arealplanlegging. 

   Rein, Amund (red.) (NGU-Rapport (2001.087), Report, 2001)
   Målet har vært å legge til rette det geologiske datagrunnlaget for bruk i arealplanleggingen i kommunen, og arbeidet har vært organisert i form av et prosjekt der representanter fra kommunen, fylkeskommunen og NGU har ...
  • Bruk av mineralressursdata i Vefsn kommunes arealplanlegging. 

   Rein, Amund (red.) (NGU-Rapport (2001.084), Report, 2001)
   Målet har vært å legge til rette det geologiske datagrunnlaget for bruk i arealplanleggingen i kommunen, og arbeidet har vært organisert i form av et prosjekt der representanter fra kommunen, fylkeskommunen og NGU har ...