• Bruk av mineralressursdata i Meløy kommunes arealplanlegging 

   Rein, Amund (NGU-Rapport (2001.085), Report, 2001)
   Målet har vært å legge til rette det geologiske datagrunnlaget for bruk i arealplanleggingen i kommunen, og arbeidet har vært organisert i form av et prosjekt der representanter fra kommunen, fylkeskommunen og NGU har ...
  • Bruk av mineralressursdata i Saltdal kommunes arealplanlegging 

   Rein, Amund (NGU-Rapport (2001.088), Report, 2001)
   Målet har vært å legge til rette det geologiske datagrunnlaget for bruk i arealplanleggningen i kommunen, og arbeidet har vært organisert i form av et prosjekt der representanter fra kommunen, fylkeskommunen og NGU har ...
  • Bruk av mineralressursdata i Tjeldsund kommunes arealplanlegging 

   Rein, Amund (NGU-Rapport (2001.086), Report, 2001)
   Målet har vært å legge til rette det geologiske datagrunnlaget for bruk i arealplanleggingen i kommunen, og arbeidet har vært organisert i form av et prosjekt der representanter fra kommunen, fylkeskommunen og NGU har ...