• Samtolking av geodata i Grongfeltet - status pr. 15.12.94 

   Dalsegg, Einar; Dyrstad, Geir Ståle; Solli, Arne; Roberts, David; Reinsbakken, Arne; Meyer, Gurli B.; Heim, Michael; Grenne, Tor; Elvebakk, Harald; Sandstad, Jan Sverre (NGU-Rapport (94.094), Report, 1994)
   Rapporten oppsummerer undersøkelsene som er utført innenfor prosjektet \"Samtolkning av geodata i Grongfeltet\" under feltsesongen 1994 og de fore- løpige resultatene fra disse er gitt. Oppfølgende undersøkelser var på ...
  • Samtolkning av geodata i Grongfeltet - status pr. 30.06.94 

   Sandstad, Jan Sverre; Reinsbakken, Arne; Ryghaug, Per; Skilbrei, Jan Reidar (NGU-Rapport (94.062), Report, 1994)
   Formålet med prosjektet 'Samtolkning av geodata i Grongfeltet' er å påvise nye malmreserver som kan sikre videre gruvedrift i Grongfeltet gjennom sam- tolkning av geologiske, geofysiske og geokjemiske data. Rapporten ...