• Databasesystem for sedimentologiske data. 

   Reitan, Morten (NGU-Rapport (85.206), Report, 1985)
   Rapporten beskriver EDB-systemet ved NGU for lagring og bearbeiding av sedimentologiske data. Systemet er beregnet for å behandle data fra sikteanalyser, hydrometeranalyser, pipetteanalyser og humus\/slam analyser. Output ...
  • Digitaliseringsrutiner for geofysiske bakkemålinger på TEKTRONIX 4054. 

   Reitan, Morten; Rønning, Jan Steinar (NGU-Rapport (86.037), Report, 1986)
   Rapporten beskriver rutiner for digitalisering av geofysiske bakkeprofiler, tekstpunkter (koordinatfestede tekster) og konturer. Ved hjelp av profildigitalisering kan uregelmessigheter i stikkningsnett korrigeres, og ...
  • Generell utlisting på skjerm i Block Mode. 

   Reitan, Morten (NGU-Rapport (85.004), Report, 1985)
   Rapporten beskriver rutiner som kan benyttes ved utlisting på skjerm i Block Mode. Brukeren kan bla fram og tilbake i utskriften ved angivelse av funksjonstaster. Utskriften kan også dirigeres til fil eller linjeskriver.
  • Grafikk på laser fra standard brukerprogrammer. 

   Reitan, Morten (NGU-Rapport (85.003), Report, 1985)
   Rapporten beskriver hvordan det er mulig å få grafiske plot som normalt kjøres ut på plotter eller grafisk skjerm ut på laserskriveren HP2680A. Det forut- settes at brukerprogrammet bruker fildriveren i GPGS.
  • Programsystem for MKK på HP 3000 

   Reitan, Morten (NGU-Rapport (86.017), Report, 1986)
   Rapporten beskriver de programmene som er tilgjengelige på HP3000 utført i forbindelse med programmet \"Marin Geologisk Kartlegging\". Den inneholder brukerdokumentasjon av et programsysten for bearbeiding av seismiske ...
  • Programsystem for MKK på HP9836 

   Reitan, Morten; Olsen, Heidi (NGU-Rapport (86.016), Report, 1986)
   Rapporten beskriver de programmene som er tilgjengelige på HP9836 utført i forbindelse med programmet \"Marin Geologisk Kartlegging\". Den inneholder brukerdokumentasjon for digitalisering av konturer, seismikk, radarprofiler ...
  • System for automatisk registrering av posisjonsdata. 

   Reitan, Morten (NGU-Rapport (85.002), Report, 1985)
   Rapporten beskriver et system for registrering av posisjonsdata ved seismisk profilering. Posisjonsutstyret er MOTOROLA MRIII og brukeren får hele tiden båtens posisjon uttegnet på den grafiske skjermen på HP9836 som styrer ...