• Testprosjekt Finneidfjord; integrert skredfarekartlegging - metodevurdering. 

   Mauring, Eirik; Longva, Oddvar; Blikra, Lars Harald; Reither, Else; Thorsnes, Terje (NGU-Rapport (99.051), Report, 1999)
   I denne rapporten gis oppsummering av Testprosjekt Finneidfjord, som er et av testprosjektene foreslått i Statens kartverks prosjekt Videreføring av kartlegging av fare for løsmasseskred i Norge. Testprosjektet er utvidet ...
  • Testprosjekt Finneidfjord; Integrert skredfarekartlegging - metodevurdering. Foreløpig rapport. 

   Reither, Else; Longva, Oddvar; Blikra, Lars Harald; Mauring, Eirik; Thorsnes, Terje (NGU-Rapport (98.146), Report, 1998)
   I denne rapporten gis en foreløpig oppsummering av Testprosjekt Finneidfjorden, som er et av testprosjektene foreslått i Statens kartverks prosjekt \"Videreføring av kartlegging av fare for løsmasseskred i Norge\". ...