• Bardu. Berggrunnskart; Bardu; 14321; 1:50 000; Foreløpig utgave, plotteversjonen 

   Søvegjarto, U.; Gjelle, S.; Rindstad, B.I.; Zwaan, K.B. (Map, 2011)
  • Grunnvann i Norge (GiN) Innhold og feltmetodikk. 

   Sand, Kari; Thoresen, M.; Rindstad, B.I.; Erichsen, E.; Flaa, R.A. (NGU-Rapport (90.074), Report, 1990)
   Rapporten dokumenterer det metodiske opplegget og feltmetodikken til \"Grunnvann i Norge\". Rapporten gir informasjon om arbeidet fra en starter med å vurdere grunn- vannsmulighetene i en kommune til ferdig kommunerapport. ...
  • Informasjonssystemet ved Norges geologiske undersøkelse 

   Bottenvik, G.T.; Rindstad, B.I.; Ryghaug, P. (NGU-Rapport (88.115), Report, 1988)
   NGU skal bidra til et best mulig grunnlag for forvaltning av Norges natur- ressurser og til å gi samfunnet kunnskaper om landets geologi. Som et ledd i dette arbeidet er det opprettet et informasjonssystem for geologiske ...
  • Mid-Norden project: Proposal for participation by NGU 

   Bjerkli, K.; Bargel, T.; Barkey, H.; Bølviken, B.; Wolff, F.C.; Roberts, D.; Rindstad, B.I.; Olesen, O.; Juve, G.; Boyd, R. (NGU-Rapport (88.153), Report, 1988)
   The project aims to produce a modern geoscientific atlas and databank to be used in prospecting for mineral resources and in the evaluation of environmental and geochemical issues within a belt extending from W of Norway ...
  • Midt-Norden-prosjektet: Forslag til deltagelse av NGU. 

   Roberts, D.; Bargel, T.; Barkey, H.; Bjerkli, K.; Bølviken, B.; Juve, G.; Olesen, O.; Rindstad, B.I.; Wolff, F.C.; Boyd, R. (NGU-Rapport (89.124), Report, 1989)
   Prosjektet tar sikte på å utgi et moderne geovitenskapelig atlas og databank til bruk ved prospektering for mineralressurser og i vurderingen av miljø- og geokjemiske problemstillinger innenfor et belte som strekker seg ...