• Erfaringer med simulerte SPOT-data. 

   Rindstad, Bjørn I. (NGU-Rapport (85.018), Report, 1985)
   Rapporten omtaler en studiereise til \"Centre de Teledetection et d'Analyse des Milieux Naturels\", CTAMN, i Frankrike og det arbeidet som ble utført der i løpet av fire uker høsten 1983, samt oppfølgende arbeider ved NGU ...
  • Geologiske undersøkelser av Orrefjell og Leirvassfjell, Salangen og Bardu kommune, Troms. 

   Rindstad, Bjørn I. (NGU-Rapport (1750/48C), Report, 1980)
   Rapporten omhandler resultater av geologisk feltarbeid utført i aug. 1979 i tre områder: Orrefjell, Leirvassfjell og Kistefoss \/ Voll i Salangen og Bardu, Troms. Formålet med feltarbeidet var en nærmere kartlegging av ...
  • Geologiske undersøkelser på Leirvassfjell, Bardu kommune, Troms. 

   Rindstad, Bjørn I. (NGU-Rapport (84.053), Report, 1984)
   Rapporten omhandler resultater av geologiske feltarbeide og kjerneboring på Leirvassfjell i Bardu, Troms. Det geologiske kart viser en stor skålformet struktur med diameter ca. 1 km. Denne er igjen foldet i åpne folder med ...
  • Geologiske undersøkelser på Orrefjell, Salangen kommune, Troms. 

   Rindstad, Bjørn I. (NGU-Rapport (1800/48D), Report, 1981)
   Rapporten omhandler resultater av geologisk feltarbeid og kjerneboring påOrrefjell, Salangen kommune i Troms. Orrefjell-massivet består av granittiskebergarter som pegmatitt, granitt, skriftgranitt og granittisk gneis, ...
  • LINEAMENT- et program for behandling og plotting av strukturdata. Brukerveiledning. 

   Rindstad, Bjørn I. (NGU-Rapport (87.078), Report, 1987)
   LINEAMENT er et programsystem for behandling av digitaliserte lineære strukturer og plotting av disse sammen med et digitalt kartgrunnlag. LINEAMENT gir muligheter for plotting av lineamentkart, beregning og plotting av ...