• Bruk av digitale kartdata i M711-serien 

   Rindstad, Bjørn Ivar (NGU-Rapport (86.152), Report, 1986)
   Rapporten beskriver mulige anvendelsesområder for digitale kartdata i M711-serien. Høydekoter og vannkonturer fra kartblad Alta, 1:50 000, på digital form er brukt som datagrunnlag for å generere en digital terrengmodell. ...
  • CO2 point sources and subsurface storage capacities for CO2 in auifers in Norway 

   Magnus, Christian; Bøe, Reidulv; Rindstad, Bjørn Ivar; Osmundsen, Per Terje (NGU-Rapport (2002.010), Report, 2002)
   The GESTCO (GEological STorage of CO2) from fossil fuel combustion project comprises a study of the distribution and coincidence of thermal CO2 emission sources and location\/quality of geological storage capacity in Europe. ...
  • Database for registrering av marin grense (MG) i Norge 

   Høgaas, Fredrik; Olsen, Lars; Sveian, Harald; Rindstad, Bjørn Ivar; Hansen, Louise (NGU-Rapport (2012.063), Report, 2012)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har utviklet en databasestruktur for registrering av marin grense (MG) i Norge. MG-verdier fra en rekke ulike kilder er registrert i databasen. Denne rapporten er et supplement til ...
  • SGNORGE - et plotteprogram for data fra Grusregisteret. Brukerveiledning og systemdokumentasjon 

   Rindstad, Bjørn Ivar (NGU-Rapport (86.130), Report, 1986)
   SGNORGE er et programsystem på HP-3000 datamaskin for uttegning av data fra NGUs sand- og grusdatabase i form av oversiktskart. De enkelte subrutiner er skrevet i Fortran og bruker GPGS-F grafiske subrutiner og HP A1-plotter ...
  • Test av rutiner for 3-dimensjonal databehandling og presentasjon i UNIRAS. 

   Rindstad, Bjørn Ivar (NGU-Rapport (85.019), Report, 1985)
   UNIRAS er et programsystem for behandling av geodata og presentasjon av rastersystemer som Applicon fargeplotter og fargerasterskjermer. KRIGPAK er en del av UNIRAS og inneholder rutiner for interpolasjon og presentasjon ...