• Landsat TM-data anvendt innenfor geologisk strukturkartlegging. 

   Rindstad, Bjørn; Nielsen, Victor; Grønlie, Arne (NGU-Rapport (85.229), Report, 1985)
   Rapporten omtaler et samarbeidsprosjekt mellom NGU og Tromsø Telemetristasjon innen satellittfjernmåling. Data fra Thematic Mapper (TM) instrumentet ombord på Landsat 5 er anvendt i en lineamentstudie av to områder på ...
  • MINGU - digitalt bildebehandlingssystem, Brukerveiledning. 

   Sæther, Bjørn; Rindstad, Bjørn (NGU-Rapport (84.010), Report, 1984)
   MINGU er et programsystem for digital bildebehandling, utviklet på NORD-100 datamaskin og skrevet i standard FORTRAN. Systemet er ment for behandling av fjernanalysedata fra den nye generasjon jordressurssatelitter som ...