• Grusregisteret i Borge, Fredrikstad, Hvaler og Kråkerøy kommuner, Østfold fylke. 

   Robertsen, Knut R. (NGU-Rapport (86.190), Report, 1986)
   Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen ...
  • Grusregisteret i Eidsberg kommune, Østfold fylke. 

   Robertsen, Knut R. (NGU-Rapport (86.185), Report, 1986)
   Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen ...
  • Grusregisteret i Hobøl, Spydeberg og Askim kommuner, Østfold fylke. 

   Robertsen, Knut R. (NGU-Rapport (86.189), Report, 1986)
   Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen ...
  • Grusregisteret i Marker og Rømskog kommuner. 

   Robertsen, Knut R. (NGU-Rapport (87.017), Report, 1987)
   Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen ...
  • Grusregisteret i Moss, Rygge og Våler kommune, Østfold fylke. 

   Robertsen, Knut R. (NGU-Rapport (86.188), Report, 1986)
   Gruregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen ...
  • Grusregisteret i Nannestad kommune, Akershus fylke 

   Robertsen, Knut R. (NGU-Rapport (86.191), Report, 1986)
   Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen ...
  • Grusregisteret i Nittedal, Skedsmo og Gjerdrum kommuner. 

   Robertsen, Knut R. (NGU-Rapport (87.038), Report, 1987)
   Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen ...
  • Grusregisteret i Onsøy kommune. 

   Robertsen, Knut R. (NGU-Rapport (86.121), Report, 1986)
   Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register ,er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen ...
  • Grusregisteret i Rakkestad kommune, Østfold fylke. 

   Robertsen, Knut R. (NGU-Rapport (86.187), Report, 1986)
   Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen ...
  • Grusregisteret i Råde kommune. 

   Robertsen, Knut R. (NGU-Rapport (86.119), Report, 1986)
   Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen ...
  • Grusregisteret i Trøgstad kommune, Østfold fylke. 

   Robertsen, Knut R. (NGU-Rapport (86.186), Report, 1986)
   Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen ...
  • Grusregisteret i Tune kommune. 

   Robertsen, Knut R. (NGU-Rapport (86.122), Report, 1986)
   Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen ...
  • Grusregisteret i Vestby, Ski, Ås, Frogn og Nesodden kommuner, Akershus fylke. 

   Robertsen, Knut R. (NGU-Rapport (86.192), Report, 1986)
   Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen ...