• Grusregisteret i Eidskog kommune, Hedmark. 

   Robertsen, Knut (NGU-Rapport (85.051), Report, 1985)
   Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over tilgjengelig ressurser, og dermed gi grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til landets sand- og grusforekomster. ...
  • Grusregisteret i Flekkefjord kommune 

   Robertsen, Knut (NGU-Rapport (86.099), Report, 1986)
   Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen ...
  • Grusregisteret i Kristiansund kommune 

   Robertsen, Knut (NGU-Rapport (86.096), Report, 1986)
   Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen ...
  • Grusregisteret i Mandal kommune 

   Robertsen, Knut (NGU-Rapport (86.097), Report, 1986)
   Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen ...
  • Grusregisteret i Marnardal kommune 

   Robertsen, Knut (NGU-Rapport (86.103), Report, 1986)
   Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert regiser, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen ...
  • Grusregisteret i Søgne kommune 

   Robertsen, Knut (NGU-Rapport (86.102), Report, 1986)
   Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen ...
  • Grusregisteret i Sør-Odal kommune, Hedmark. 

   Robertsen, Knut (NGU-Rapport (85.056), Report, 1985)
   Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over tilgjengelige ressurser, og dermed også gi grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til landets sand- og ...
  • Løsmasseundersøkelse i Vister grustak, Tune kommune. 

   Robertsen, Knut (NGU-Rapport (86.226), Report, 1986)
   Vister grustak er undersøkt med tanke på avstand til fjell og grunnvann samt kvaliteten av massene i nåværende uttaksområde. Dybden til fjell er minst nede i hovedmassetaket, og varierer ifølge seismikk og boringer fra ...