• Gol: Utvidelse av skredgeologisk kartleggingsarbeid 

   Hermanns, Reginald; Rubensdotter, Lena; Romundset, Anders; Eilertsen, Raymond S.; Sletten, Kari; Sandøy, Gro (NGU-Rapport (2017.011), Report, 2017)
   Denne rapporten beskriver arbeidet og resultatet av stratigrafiske undersøkelser og dateringer av skredavsetninger i det bebygde området Breidokk i Gol. Rapporten er et supplement til den kvartærgeologiske kartleggingen ...
  • Kvartærgeologisk kartlegging rundt Leirfjorden 

   Olsen, Lars; Fredin, Ola; Rubensdotter, Lena; Høgaas, Fredrik; Romundset, Anders; Bøe, Reidulv; Hansen, Louise (NGU-Rapport (2015.020), Report, 2015)
   Leirfjord ligger i kommunene Leirfjord og Alstadhaug på Helgelandskysten i Nordland. I de siste årene er det utført kvartærgeologisk kartlegging i disse områdene (5 kart i M 1:20 000 og 1:35 000) og kartleggingen er beskrevet ...
  • Past Gateways 2016. Programme and abstracts 

   Bjarnadóttir, Lilja R.; Lyså, Astrid; Bøe, Reidulv; Romundset, Anders; Knies, Jochen; Lakeman, Thomas (NGU-Rapport (2016.016), Report, 2016)
   PAST Gateways (Palaeo-Arctic Spatial and Temporal Gateways) is an IASC endorsed network research programme, the scientific goal of which is to understand Arctic environmental change during the period preceding instrumental ...