• Geologisk kartlegging i Leirvassfjell - Orrefjell - området. 

      Rundberg, Y. (NGU-Rapport (1800/74D), Report, 1981)
      Området består vesentlig av bergarter av antatt kaledonsk alder. Grunnfjell forekommer i Salangsdalen i mindre område sør for Steinvann. Langs et N-S-gående strøk fra Brandvoll i sør til Steinvann i nord forekommer flere ...