• A clay sample from Tangen brickwork. 

   Feyling-Hanssen, Rolf W.; Willhelmsen, John W.; Sæbø, Per Chr. (NGU (200), Journal article, 1957)
   En leirprøve fra Tangen teglverk nær Fredrikstad, samlet av E. Kvernstrøm og innsendt til Norges geologiske undersøkelse av H. A. Sand, ble underkastet røntgenundersøkelse (Per Chr. Sæbø), kornstørresesfordeling og ...
  • An occurrence of zeolites at Kragerø, southern Norway. 

   Sæbø, Per Chr.; Reitan, Paul H. (NGU (205), Journal article, 1959)
   Zeolitene ble funnet på to slepper i en kvartsrik gneis ved Østland, ca. 1,5 km NV for Kragerø. Sleppe nr. 1 inneholder natrolit, desmin, heulandit og laumontit, alle zeoliter. Sleppe nr. 2 inneholder kalkspat, epidot, ...
  • Note on "birds-eye" textures in some Norwegian pyrrhotite-bearing ores. 

   Sæbø, Per Chr.; Bjørlykke, Harald; Sverdrup, Thor L. (NGU (211), Journal article, 1960)
   Three specimens, one from Råna, Nordland County, one from Lillefjellklumpen, Grong, Nord-Trøndelag County and one from Karmøy, Rogaland County, have been examined in polished sections. They all show the typical \"birds-eye\" ...
  • Note on stilbite from a pegmatite at Elveneset, Innhavet in Nordland county, northern Norway. 

   Sæbø, Per Chr.; Sverdrup, Thor L. (NGU (205), Journal article, 1959)
   Under vårt kartleggingsarbeid av pegmatittene i området rundt Drag i Tysfjord, Nord-Norge, sommeren 1958, fant vi stilbitt i en pegmatitt ved Elveneset, ca. 4 km syd for Innhavet. Mineralet ble funnet på vertikale Ø-V ...
  • Pegmatitten ved Liverud og Gulliksrud ca. 5 km øst for Kongsberg, Øvre Eiker. 

   Sverdrup, Thor L.; Sæbø, Per Chr. (NGU (211), Journal article, 1960)
   The pegmatites at Liverud and Gulliksrud ca. 5 kms E of Kongsberg, Øvre Eiker: A brief description of the pegmatites and their structural relationship to the adjacent banded gneisses is given. Some technical and economic ...
  • Stilbite, stellerite, and laumontite at Honningsvåg, Magerø, norhtern Norway. 

   Sæbø, Per Chr.; Geul, J.J.C.; Reitan, Paul H. (NGU (205), Journal article, 1959)
   Prøver fra to lokalitetet ved Honningsvåg, Magerø, Nord-Norge, inneholder zeoliter. Desmin og stellerit forekommer i en sleppefylling i Eokambrisk skifer på Juldagsneset, SØ for Honningsvåg, og laumontit i en sleppefylling ...