• MINGU - digitalt bildebehandlingssystem, Brukerveiledning. 

   Sæther, Bjørn; Rindstad, Bjørn (NGU-Rapport (84.010), Report, 1984)
   MINGU er et programsystem for digital bildebehandling, utviklet på NORD-100 datamaskin og skrevet i standard FORTRAN. Systemet er ment for behandling av fjernanalysedata fra den nye generasjon jordressurssatelitter som ...
  • Rapport fra brukermøtet i Edinburg og styremøte i ENUG. 

   Sæther, Bjørn (NGU-Rapport (85.007), Report, 1985)
   Rapport fra IUG (brukermøte HP3000) i Edinburg 2. -7. oktober 1983. Rapporten inneholder også referat fra styremøte i ENUG (European National User Groups).
  • Reiserapport (USA): NCC, USGS, Hewlett Packard. 

   Sæther, Bjørn (NGU-Rapport (85.008), Report, 1985)
   Reiserapport fra studiereise USA, juli 1984. Forfatteren besøkte: USGS\/ Denever, NCC og Hewlett Packard. Formålet var å orientere seg om nye edb systemer\/utvalg på markedet.