• Geologisk kartlegging i Hattfjelldal - Statusrapport april 2018 

   Bjerkgård, Terje; Angvik, Tine Larsen; Keiding, Jakob; Sandstad, Jan Sverre; Saalmann, Kerstin; Svennungsen, Robin Orre; Snook, Ben; Lutro, Ole; Gautneb, Håvard (NGU-Rapport (2018.005), Report, 2018)
   Det har vært utført geologisk og malmgeologisk kartlegging i den nordøstlige del av Hattfjelldal kommune i perioden 2014-2016. Arbeidet skal ferdigstilles i 2018 og rapporten her oppsummerer resultatene fra prosjektet pr. ...
  • Geologisk kartlegging i Hattfjelldal - Statusrapport desember 2016 

   Saalmann, Kerstin; Bjerkgård, Terje; Sandstad, Jan Sverre; Svennungsen, Robin Orre; Snook, Ben; Lutro, Ole; Gautneb, Håvard; Angvik, Tine Larsen; Keiding, Jakob (NGU-Rapport (2016.050), Report, 2016)
   Det har vært utført geologisk og malmgeologisk kartlegging i den nordøstlige del av Hattfjelldal kommune i perioden 2014-2016. Arbeidet skal sluttrapporteres i 2017 og dette er en rapport for status i prosjektet pr. desember ...
  • Nikkel på Krutfjellet, Hattfjelldal kommune, Nordland 

   Bjerkgård, Terje; Coint, Nolwenn; Saalmann, Kerstin (NGU-Rapport (2020.019), Report, 2020)
   De fleste av de tidligere kjente nikkelmineraliseringene på Krutfjellet ble befart i dette prosjektet. Gehaltene funnet i prøvene, maksimalt rundt 0.3 % Ni og 0.3 % Cu, er i samsvar med tidligere analyser. Imidlertid er ...