• Elektromagnetisk undersøkelse Bakkagjerdet, Kongens Grube - Rødalen Grube 

   Sakshaug, G.F. (NGU-Rapport (554), Report, 1965)
   Etter en geofysisk undersøkelse ved Bakkagjerdet i 1941 ble det anvist en 1 300 meter lang, dyptliggende leder som senere er boret på, men ikke funnet. (GM Rapport nr. 24). De nye målingene ble utført for å se nøyere på ...
  • Elektromagnetisk undersøkelse Bidjovagge 

   Sakshaug, G.F. (NGU-Rapport (607), Report, 1966)
   Det er målt i området flere ganger tidligere og følgende rapporter i NGU's arkiv er aktuelle: nr. 185, 208, 228, 276 E og 525. B-forekomsten ligger i en antiform hvor det ved tidligere målinger er indikert en strømkonsentrasjon ...
  • Elektromagnetisk undersøkelse Rødalen Grube, Røros 

   Sakshaug, G.F. (NGU-Rapport (752), Report, 1968)
   Målingene under oppdrag 752 må ses i sammenheng med tidligere og omtrent samtidige undersøkelser i området. Følgende rapporter i NGU's arkiv er aktuelle: nr. 16, 24, 554, 715 B, 782 og 783.\rDe nye målingene skulle foregå ...
  • Elektromagnetisk undersøkelse Vanngrøfta - Fredrik IV - Langen Syd for Daleng Gård - Vangrøftdalen. 

   Sakshaug, G.F. (NGU-Rapport (715 A), Report, 1967)
   Utgangspunktet for undersøkelsene var Fredrik IV Grube, og det ble målt et felt på 10,8 km2 - 8,4 km langt og 1,2 km bredt. Det ble foretatt el.magn. kond.målinger (Turam) på vanlig måte. Ved Daleng gård syd for Vanngrøfta ...
  • Elektromagnetisk undersøkelse Ingeborg og Baldoaivve Kobberfelter 

   Sakshaug, G.F. (NGU-Rapport (770), Report, 1967)
   Første del av undersøkelsen omfattet en nøyere kartlegging av den kjente kobberforekomst ved Ingeborgvann, og her ble det målt et område på 5-6 km2 langs det aktuelle strøk. Det var ellers stilt som oppgave å undersøke det ...
  • Elektromagnetisk undersøkelse Kongens Grube - Vensåsen 

   Sakshaug, G.F. (NGU-Rapport (715 B), Report, 1967)
   Følgende rapporter i NGU's arkiv over tidligere undersøkelser ved Kongens Grube er aktuelle: 16, 24 og 554. Det ble utført el.magn.kond.målinger (Turam) på vanlig måte ut fra varierte kabelanlegg for energisering. Bl.a. ...
  • Elektromagnetisk undersøkelse Kvernenglia 

   Sakshaug, G.F. (NGU-Rapport (274A), Report, 1961)
   Ved flymålingene som ABEM. Stockholm, utførte i Rørostraktene i 1959 ble det observert anomalier i Kvernenglia ca. 5 km syd for Kongens Grube. A\/S Røros Kobberverk har senere foretatt el.magn.gunnmålinger i området og ...
  • Elektromagnetisk undersøkelse Moltke Grube Vest 

   Sakshaug, G.F.; Brækken, H. (NGU-Rapport (31), Report, 1942)
  • Elektromagnetisk undersøkelse Mugg-gruben 

   Sakshaug, G.F. (NGU-Rapport (274B), Report, 1961)
   I 1942 foretok GM el.magn.målinger (Turam) ved Mugg-gruben (GM Rapport nr 30). Ved disse målingene ble den gamle linealformete forekomst påvist i en lengde av ca. 2 400 meter. Dessuten ble et funnet en parallellsone - Nye ...
  • Elektromagnetisk undersøkelse Rødalen og Slettmo Gruber 

   Sakshaug, G.F.; Brækken, H. (NGU-Rapport (24), Report, 1941)
   Oppgavene ved undersøkelsene i området omkring Rødalen Grube var å fastslå om Kongens Grubes malm fortsetter mot vest inn under Røsjøen. Dessuten skulle man undersøke fortsettelsen vestover av de ledende soner som ble ...
  • Elektromagnetisk undersøkelse Villumelv - Corisvann - Stålhaugen gr. - Storforsdalen 

   Sakshaug, G.F. (NGU-Rapport (830), Report, 1969)
   Det var stilt som oppgave å undersøke nordre del av den malmførende horisont i Baldoaivvesynklinalen i strøket Villumelv - Storforsdalen. Undersøkelsene skulle foregå i områdene mellom feltet som i 1941 ble målt ved ...
  • Forsøksmålinger Høgåsen Nikkelgrube 

   Sakshaug, G.F.; Brækken, H. (NGU-Rapport (54), Report, 1947)
   Undersøkelsen inngår i en serie forsøksmålinger(Råna, Feragen, Ertelien, Høgåsen og Skjækerdalen) med det formål å undersøke geofysiske metoders anvendbarhet for påvisning av nikkel- og kromforekomster. Høgåsen nikkelforekomst ...
  • Geofysisk undersøkelse Grefstadfjell 

   Sakshaug, G.F.; Brækken, H. (NGU-Rapport (157B), Report, 1956)
   I 1937\/38 ble det målt Turam i flere felt i Grefstadfjell (GM Rapport nr.10). Feltene er vanskelig å stedfeste\/avgrense. Ved foreliggende undersøkelse i Grefstadfjell ble feltene fra 1937\/38 i vesentlig grad målt på ...
  • Geofysisk undersøkelse østre Trondheimsfelt. Rapport over elektromagnetisk undersøkelse: Oscar II grube, omliggende områder, Os i Østerdalen 

   Sakshaug, G.F.; Brækken, H. (NGU-Rapport (83), Report, 1951)
   Oscar II Grube ligger i glimmerskifer tilhørende Rørosgruppen. Malmsonen skal være oppfart i 150 meter lengde. Malmens mektighet er liten (1,5 m) og Kobberinnholdet ca. 3,5 %. Det er drevet ned flere synker på malmsonen. ...
  • Geofysiske undersøkelser Rendalsvik Grafittfelt, Holandsfjord. 

   Sakshaug, G.F.; Brækken, H. (NGU-Rapport (100), Report, 1954)
   På foranledning av NGU som hadde foretatt en geologisk kartlegging av feltet, påtok GM seg å utføre en geofysisk undersøkelse over gruben og tilstøtende områder. De geologiske undersøkelser var foretatt av statsgeolog ...
  • Magnetisk undersøkelse Stuorajavrre. 

   Sakshaug, G.F. (NGU-Rapport (305 A), Report, 1962)
   I 1959 ble det foretatt magnetiske flymålinger i Kautokeino-området (GM Rapport nr. 258). Oppgaven ved foreliggende undersøkelse var ved målinger på bakken (isen) å følge opp noen av flyanomaliene som ligger langs Stuorajavrre. ...
  • Selvpotensialmålinger Reisavann - Storsjøen - Kautokeino - Miron. 

   Sakshaug, G.F. (NGU-Rapport (244 B), Report, 1960)
   Oppgaven besto i å måle 3 lange øst-vest profiler for å finne eventuelle nord-sydgående grafitthorisonter. Tilsammen utgjør de målte profiler en lengde på ca. 87 km(22,5 20,5 og 44 km) Det ble observert anomalier på en ...