• Gol: Utvidelse av skredgeologisk kartleggingsarbeid 

   Hermanns, Reginald; Rubensdotter, Lena; Romundset, Anders; Eilertsen, Raymond S.; Sletten, Kari; Sandøy, Gro (NGU-Rapport (2017.011), Report, 2017)
   Denne rapporten beskriver arbeidet og resultatet av stratigrafiske undersøkelser og dateringer av skredavsetninger i det bebygde området Breidokk i Gol. Rapporten er et supplement til den kvartærgeologiske kartleggingen ...
  • Komplekse skredvifter: monitorering og karakterisering av skredavsetninger fra ulike prosesser 

   Sandøy, Gro; Rubensdotter, Lena (NGU-Rapport (2020.021), Report, 2020)
   I forbindelse med kvartærgeologisk kartlegging i skredterreng har NGU erfart at det i mange tilfeller er usikkerhet rundt tolkningen av skredtyper på komplekse skredvifter. Usikkerheten består i å sikkert kunne knytte ...
  • Young Trondhjemites 2019 - Program and abstracts 

   Arntsen, Mari Lie; Himmler, Tobias; Harstad, Trond Svanå; Bredal, Marie Bergvik; Ryan, Eric James; Sandøy, Gro (NGU-Rapport (2019.011), Report, 2019)
   The 4th Young Trondhjemites conference for young researchers working in geoscience and geological engineering was held at NGU on 22nd March 2019.The young researcher community contributed with 11 oral presentations and 9 ...