• Muligheter for undergrunnsdeponering av CO2 i kystnære områder - en forstudie. 

      Bøe, Reidulv; Sturt, Brian A.; Sand, Morten (NGU-Rapport (98.149), Report, 1998)
      Det er nå generelt akseptert at menneskeskapte CO2-utslipp bidrar til den globale økningen i atmosfærisk CO2-nivå og en sterkere drivhuseffekt. Muligheten for at den økende drivhuseffekten kan føre til klimatiske forandringer ...