• Baryttleting i Finnmark. Slutt-rapport 

   Sand, K.; Bølviken, B.; Olerud, S.; Sandstad, J.S. (NGU-Rapport (88.058), Report, 1988)
   Geokjemisk kartlegging på Nordkalotten viste at Varangerhalvøya\/Tana-regionen er en provins med høyt bariuminnhold. Oppfølgingen innenfor den påviste barium- provinsen har ført til funn av barytt flere steder. Mest ...
  • Geologiske undersøkelser innenfor Rogalandsprogrammet - Statusrapport for 2000 

   Korneliussen, A.; Wanvik, J.E.; Tegner, C.; Sørdal, T.; Sandstad, J.S.; Meyer, G.B.; McEnroe, S.A.; Larsen, R.B.; Marker, M.; Bingen, B.; Erichsen, E.; Gautneb, H.; Heldal, T.; Ihlen, P.M. (NGU-Rapport (2000.140), Report, 2000)
  • Mineral- og metallressurser i Norge: "In situ" verdi av metallforekomster av nasjonal betydning 

   Boyd, R.; Schiellerup, H.; Sandstad, J.S.; Korneliussen, A.; Ihlen, P.M.; Bjerkgård, T. (NGU-Rapport (2012.048), Report, 2012)
   Rapporten fremstiller \u201Din situ\u201D (i bakken) verdi av innholdet av metaller av potensiell økonomisk betydning i metallforekomster av nasjonal betydning som er kvantifisert på en troverdig måte når det gjelder både ...
  • Mineralressurser i Møre og Romsdal Fylke - kunnskapsgrunnlag 

   Aasly, K. A.; Raaness, A.; Korneliussen, A.; Nazuti, A.; Gautneb, H.; Solberg, J. K.; Sandstad, J.S.; Brönner, M.; Arntsen, M. L.; Olesen, O.; Dahl, R.; Solbakk, T.; Hibelot, T.; Angvik, T. L.; Heldal, T.; Finne, T. E.; Slagstad, T.; Schiellerup, H. (NGU-Rapport (2021.020), Report, 2021)
   NGU har på oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune utarbeidet denne rapporten som gir et kunnskapsgrunnlagfor mineralressurser samt anbefaling for videre arbeid i fylket. Kunnskapsgrunnlaget er basert på NGU sin informasjonom ...
  • Mineralressurser i Vestland fylke 

   Korneliussen, A.; Brönner, M.; Heldal, T.; Gautneb, H.; Nilsson, L.P.; Raaness, A.; Sandstad, J.S.; Schiellerup, H.; Wanvik, J.E. (NGU-Rapport (2020.027), Report, 2020)
   I forbindelse med opprettelsen av Mineralråd Vestland ble NGU i mars 2020 bedt om å gjennomføre en mulighetsstudie for fremtidige næringsmuligheter knyttet til mineralressurser i Vestland fylke. Studien rapporteres her i ...
  • Ore potential with emphasis on gold in the Mofjellet deposit, Rana, Nordland, Norway 

   Bjerkgård, T.; Sørdahl, T.; Cook, N.J.; Sandstad, J.S.; Marker, M. (NGU-Rapport (2001.050), Report, 2001)
  • Potensialet for mineralske råstoffer på fastlandet 

   Bjørlykke, A.; Sandstad, J.S.; Karlsen, T.A. (NGU-Rapport (97.115), Report, 1997)
   Norsk bergindustri vokser med ca. 8% pr. år, og lønnsomheten er i bedring. Spesielt går de fleste industrimineralbedrifter meget godt, med lønnsomhet blant de beste innenfor industrivirksomhet. Det er mange gode muligheter ...
  • Statusrapport for malmundersøkelser i Nord-Trøndelagsprogrammet pr. januar 1993. Forslag til plan for de fire siste årene av program- perioden 

   Solli, A.; Thorsnes, T.; Grenne, T.; Birkeland, A.; Ryghaug, P.; Sandstad, J.S. (NGU-Rapport (93.014), Report, 1993)
   Forkortet: Rapporten er en gjennomgang av målsetning og strategi for malmundersøkelsene i Nord-Trøndelagsprogrammets regi, og det prosjektarbeid som er utført siden programmets start i 1987. Det legges til slutt frem et ...