• EDB-basert biblioteksystem. Systemanalyse. 

      Minken, Trond; Høseggen, S.; Sandvik, A. (NGU-Rapport (87.135), Report, 1987)
      Rapporten inneholder en systemanalyse av bibliotekfunksjonen ved NGU, hvor en gruppe har vurdert behovet for, foreslått omfang og skissert konsekvensen av overgang til et EDB-basert opplegg. Forholdet mellom bilioteksystemet ...