• Geokjemisk prøvetaking i Vesterålen, sommeren 1985. 

   Sandvik, Bjørn (NGU-Rapport (91.141), Report, 1985)
   Prøver av bekkesedimenter, morene og bekkevann ble samlet inn fra 291 lokaliteter innenfor 900 km2 (Langøya). Bekkesedimenter og morene ble analysert på syreløselig del av 29 grunnstoffer (Ag, Al, B, Ba, Be, Ca, Cd, Ce, ...
  • Grusregisteret i Vesterålen 

   Furuhaug, Oddvar; Sandvik, Bjørn (NGU-Rapport (86.084), Report, 1986)
   Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Ved ...