• Undersøkelse av knust fjell i bygningsformål. 

      Sandvik, Karl O. (NGU-Rapport (1539), Report, 1977)
      Ønsket hjelp fra NGU for å få oversikt over forekomstene av byggeråstoff innenfor kommunens grenser. Ønsket at det ble lagt vekt på forekomster i fast fjell for nedknusing til vei og betongformål. Etablering av event. uttak ...