• Description of drill cores from the Rolla and Evenes areas, Troms and Nordland counties 

   Schaller, A.; Raaness, A.M.; Korneliussen, A. (NGU-Rapport (2011.039), Report, 2012)
   A number of carbonate occurrences in the Evenes and Rolla areas, in Nordland and Troms County respectively, contain calcium carbonate with low content of crystal-bound iron and manganese. The calcite in such rocks has ...
  • Forekomster av kalsiumkarbonat i Breivollområdet på Rolla 

   Korneliussen, A.; Gautneb, H.; Schaller, A.; Raaness, A. (NGU-Rapport (2011.041), Report, 2011)
   Store deler av de østlige og sentrale deler av Rolla består av en vekslende serie med karbonater og glimmerskifer\/gneis, og hvor visse nivå i karbonatserien inneholder kalkspatmarmor som kan tenkes å være egnet for ...
  • Forekomster av kalsiumkarbonat i Evenesområdet 

   Schaller, A.; Gautneb, H.; Korneliussen, A.; Raaness, A. (NGU-Rapport (2011.040), Report, 2011)
   Evenesområdet og deler av Ballangen inneholder forekomster av kalsiumkarbonat som kan tenkes å kunne bli attraktive som råvare for produksjon av høyverdige karbonatprodukter. Viktige faktorer i denne sammenheng er lavt ...