• Chemical characterisation of ilmenite, magnetite and apatite in the Bjerkreim-Sokndal Layered Intrusion, Rogaland, South Norway 

   Meyer, G.B.; Tegner, C.; Schiellerup, H. (NGU-Rapport (2002.042), Report, 2002)
   During 2001 cooperation was established between NGU and Norsk Hydro Agri in order to locate combined resources of apatite, ilmenite and vanadium magnetite in the Bjerkreim-Sokndal layered Intrusion in the Rogaland Anorthosite ...
  • Current research on ilmenite in the Egersund Province 

   Karlsen, T.A.; Korneliussen, A.; Nilsson, L.P.; McEnroe, S.; Schiellerup, H. (NGU-Rapport (96.059), Report, 1996)
   Current research on ilmenite in the Egersund anorthositic Province is summarised in the present report. The first step in the prospecting for new ilmenite deposits is considered to be finished. This step contains pri- ...
  • Jørpeland. Berggrunnskart; Jørpeland; 12133; 1:50 000; Plottekart 

   Solli, A.; Schiellerup, H.; Slagstad, T.; Marker. M. (Map, 2012)
  • Mineral- og metallressurser i Norge: "In situ" verdi av metallforekomster av nasjonal betydning 

   Boyd, R.; Schiellerup, H.; Sandstad, J.S.; Korneliussen, A.; Ihlen, P.M.; Bjerkgård, T. (NGU-Rapport (2012.048), Report, 2012)
   Rapporten fremstiller \u201Din situ\u201D (i bakken) verdi av innholdet av metaller av potensiell økonomisk betydning i metallforekomster av nasjonal betydning som er kvantifisert på en troverdig måte når det gjelder både ...
  • Mineralressurser i Møre og Romsdal Fylke - kunnskapsgrunnlag 

   Aasly, K. A.; Raaness, A.; Korneliussen, A.; Nazuti, A.; Gautneb, H.; Solberg, J. K.; Sandstad, J.S.; Brönner, M.; Arntsen, M. L.; Olesen, O.; Dahl, R.; Solbakk, T.; Hibelot, T.; Angvik, T. L.; Heldal, T.; Finne, T. E.; Slagstad, T.; Schiellerup, H. (NGU-Rapport (2021.020), Report, 2021)
   NGU har på oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune utarbeidet denne rapporten som gir et kunnskapsgrunnlagfor mineralressurser samt anbefaling for videre arbeid i fylket. Kunnskapsgrunnlaget er basert på NGU sin informasjonom ...
  • Mineralressurser i Vestland fylke 

   Korneliussen, A.; Brönner, M.; Heldal, T.; Gautneb, H.; Nilsson, L.P.; Raaness, A.; Sandstad, J.S.; Schiellerup, H.; Wanvik, J.E. (NGU-Rapport (2020.027), Report, 2020)
   I forbindelse med opprettelsen av Mineralråd Vestland ble NGU i mars 2020 bedt om å gjennomføre en mulighetsstudie for fremtidige næringsmuligheter knyttet til mineralressurser i Vestland fylke. Studien rapporteres her i ...
  • Mineralske ressurser og vindkraft 

   Raaness, A.M.; Aasly, K.A.; Schiellerup, H. (NGU-Rapport (2018.008), Report, 2018)
   Norges geologiske undersøkelse har på oppdrag fra NVE laget en rapport som belyser hvilke virkninger vindkraft på land i Norge kan ha for mineralske ressurser og hvilke forhold man må ta hensyn til.I rapporten er tilgjengelige ...
  • Ramså basin, northern Norway: an integrated study 

   Brönner, M.; Schiellerup, H.; Schönenberger, J.; Smelror, M.; Tveten, E.; Rønning, J.S.; Ryseth, A.; Rueslåtten, H.; Ruud, B.O.; Midbøe, P.; Elvebakk, H.; Davidsen, B.; Crne, A.; Baranwal, V.; Johansen, T.A.; Margreth, A.; Lutro, O.; Henningsen, T.; Gellein, J.; Torthun, T.; Engvik, A. (NGU-Rapport (2017.027), Report, 2017)
   The Ramså Basin in the northeast of the island of Andøya combines both a Mesozoic sedimentary succession and a subjacent deeply weathered basement. The basin must be considered as the only easily accessible analogue for ...
  • Resources of apatite, ilmenite and magnetite in the Bjerkreim Sokndal Layered Intrusion, Rogaland, South Norway 

   Tegner, C.; Korneliussen, A.; Robins, B.; Schiellerup, H.; Meyer, G.B. (NGU-Rapport (2001.092), Report, 2001)
   The Rogaland Anorthosite Province in southwest Norway is well known for its many ilmenite deposits, of which Tellnes is at present the only one in product- ion In addition to ilmenite, the province carries a significant ...