• An overview of titanium deposits in Norway 

   Korneliussen, Are; Størseth, Leif Roger; Meyer, Gurli B.; Gautneb, Håvard; Schiellerup, Henrik; Nilsson, Lars-Petter; McEnroe, Suzanne A. (NGU Bulletin (436), Journal article, 2000)
   Titanium deposits in Norway are of three major types: igneous, metasomatic and metamorphic. The igneous deposits are compared of ilmenite, magnetite and apatite in various proportions and occur in geological provinces of ...
  • Analyse av mineralinnholdet i støvprøver fra asfaltkjerner 

   Erichsen, Eyolf; Grimstvedt, Andreas; Schiellerup, Henrik (NGU-Rapport (2006.049), Report, 2006)
   Forkortet:\rPå oppdrag fra NTNU, institutt for bygg, anlegg og transport, er seks prøver analysert mineralogisk. Prøvematerialet består av støv (<10 um) som er produsert ved slitasje av asfaltkjerner med et Trøger apparat. ...
  • Beskrivelse til geologisk kart over Rogaland Anortosittprovins, 1:75 000 

   Schiellerup, Henrik; Robins, Brian; Meyer, Gurli; Marker, Mogens; Bolle, Olivier (NGU-Rapport (2004.007), Report, 2004)
   Det geologiske kartet er en oppdater oversikt over geologien i anortosittprovinsen i Rogaland, og kan danne grunnlag for forståelsen av de eksisterende geolgoiske ressursene og fremtidig mineralleting i provinsen. Kartet ...
  • Fe-Ti mines and prospect in the Egersund are of the South Rogaland Igneous Province. Field report 1995. 

   Schiellerup, Henrik (NGU-Rapport (96.051), Report, 1996)
   The current report summarize the summer of 1995 field work in the Sokndal area of the South Rogaland igneous province. It also provides some preliminary results on petrography. The field work was focused on revisiting and ...
  • Further observations on Fe-Ti mines and prospects in the south Rogaland igneous province. Field report, 1996 

   Schiellerup, Henrik (NGU-Rapport (96.159), Report, 1996)
   The current report summarize the results of the 1996 field work in the south Rogaland igneous province regarding Fe-Ti deposits. Prospects and mines in the Sokndal area were visited and sampled in a continued effort to ...
  • Geolaboratory benchmarking, 2005/2006 

   Schiellerup, Henrik; Westerberg, Lars Martin; Sandström, Harry; Reeder, Shaun; Grimstvedt, Andreas (NGU-Rapport (2006.061), Report, 2007)
   In 2005 the geological surveys of Norway (NGU), Finland (GTK) and Great Britain (BGS) took part in a joint benchmarking exercise to compare practices, performance, strategies etc. at the survey laboratories. The ultimate ...
  • Geological map of the Rogaland Anorthosite Province Scale 1:75 000 

   Marker, Mogens; Bolle, Oliver; Robins, Brian; Meyer, Gurli B.; Schiellerup, Henrik (Map, 2004)
   Map explanation: NGU Report 2004.007
  • Grunnundersøkelser ved Raudsand, Nesset kommune i Møre og Romsdal. Supplerende undersøkelser i 2019 

   Baranwal, Vikas; Rønning, Jan S.; Schiellerup, Henrik; Rueslåtten, Håkon; Haase, Claudia; Fabian, Carl; Elvebakk, Harald; Brönner, Marco (NGU-Rapport (2019.003), Report, 2019)
   NGU har på oppdrag fra Bergmesteren Raudsand AS utført grunnundersøkelser ved mulig deponi for farlig uorganisk avfall i fjellhaller ved Raudsand. Det er tidligere utført geofysiske målinger fra helikopter og borehullslogging. ...
  • Investigation of a sand sample from Eritrea 

   Schiellerup, Henrik (NGU-Rapport (2016.017), Report, 2016)
   In late April 2016 NGU was contracted by ROFI concerning a problem with abrasion of tents and equipment in Eritrea. A sample of sand collected on site in Eritrea was susequently submitted to NGU for characterization.
  • MINN - Mineralressurser i Nord-Norge. Statusrapport pr. 31.12.2012 

   Gautneb, Håvard; Finne, Tor Erik; Flem, Belinda; Henderson, Iain; Schiellerup, Henrik; Rønning, Jan Steinar; Olesen, Odleiv; Løvø, Gudmund; Ihlen, Peter M.; Sandstad, Jan Sverre; Dahl, Rolv; Ebbing. Jörg (NGU-Rapport (2013.016), Report, 2013)
   MINN - NGUs program for kartlegging av mineralressurser i Nord-Norge startet i januar 2011 etter at NGU fikk en ekstrabevilgning på 25 mill. NOK for 2011 over Statsbudsjettet, og med Iøfte om tilsvarende årlig beløp ut ...
  • Natursteinsundersøkelser i Egersund-Ogna anortositt-kompleks: Status våren 2003 

   Bjerkgård, Terje; Schiellerup, Henrik; Meyer, Gurli; Lund, Bjørn; Kjølle, Idunn; Heldal, Tom (NGU-Rapport (2003.030), Report, 2003)
   I området mellom Egersund og Ogna opptrer partier av anortositt hvorfeltspatkrystallene har en bestemt sammensetning som gjør at den får etfargespill, spesielt i blått. Dette fargespillet har gjort steinen sværtattraktiv ...
  • Oppfølging av PGE-anomale prøver i Seilandprovinsen i Finnmark 

   Schiellerup, Henrik; Often, Morten (NGU-Rapport (2008.035), Report, 2008)
   Rapporten omhandler oppfølging av PGE-anomale prøver fra Finnmarksprogrammet, fra to lokaliteter, Kvalfjord på Stjernøy og Lokkarfjordneset på Øksfjordhalvøya. Befaring, prøvetaking av berggrunn samt pannevasking av ...
  • Refinement of phosphorus determination in quartz by LA-ICP-MS through defining new reference material values 

   Müller, Axel; Schiellerup, Henrik; Flem, Belinda; Wiedenbeck, Michael (NGU-Rapport (2007.001), Report, 2009)
   The aim of this study is to improve the quality of laser ablation inductively coupled mass spectrometry (LA-ICP-MS). Over the last decade the Geological Survey of Norway has routinely performed trace element analyses of ...
  • Sluttrapport for Rogalandsprogrammet 2000-05 

   Slagstad, Trond; Korneliussen, Are; Lund, Bjørn; Meyer, Gurli; Sandstad, Jan Sverre; Schiellerup, Henrik; Solli, Arne; Wolden, Knut; Ulvik, Arnhild; Marker, Mogens; Bjerkgård, Terje; Erichsen, Eyolf; Gautneb, Håvard; Gjelle, Svein; Heldal, Tom; Ihlen, Peter (NGU-Rapport (2006.011), Report, 2006)
   Rogalandsprogrammet ble startet opp i 2000 som et 6-årig program med delfinansiering fra Rogaland fylkeskommune. Samarbeidsprogrammet har hatt som formål å skaffe ny og bedre kunnskap om de geologiske forholdene i fylket ...
  • Vegstøv i Trondheim - En analyse av mineralinnholdet i svevestøvet 

   Erichsen, Eyolf; Broekmans, Maarten; Ottesen, Rolf Tore; Gautneb, Håvard; Schiellerup, Henrik (NGU-Rapport (2004.037), Report, 2004)
   Forkortet: Svevestøv har siden slutten av 1980tallet blitt fokusert på som et miljøproblem i norske storbyer, spesielt i Trondheim. Etter et møte i regi av Trondheim kommune i desember 2002, ble det uttrykt ønske om å få ...
  • Vurdering av geologiske forhold ved potensielle lokaliteter til deponi for uorganisk farlig avfall 

   Cramer, Jan; Solli, Arne; Schiellerup, Henrik; Larsen, Eiliv; Keiding, Marie; Erichsen, Eyolf; Dagestad, Atle; Brönner, Marco; Baranwal, Vikas (NGU-Rapport (2015.055), Report, 2016)
   NGU har utført en vurdering av geologiske forhold ved potensielle lokaliteter til deponi for uorganisk farlig avfall. Utgangspunktet for vurderingen var en liste med 12 lokaliteter som var sammenstilt av Direktoratet for ...