• Prøvetaking og kartlegging av dolomitt og kalkstein i Troms. 

      Mikalsen, Trygve; Seim, Arild (NGU-Rapport (1556/5), Report, 1978)
      I Troms fylke er 17 lokaliteter av kalkstein\/dolomitt undersøkt. Av disse kan 2 kalksteinsforekomster tenkes utnyttet i begrenset omfang til jord- brukskalk. Det er Breivoll og Flatberget. \rPå Nakken ca. 4 km SØ for den ...