• En analyse av potensialet for innlekkasjer av vann for Forbordsfjelltunnelen - Nye E6 mellom Kvithammer og Åsen i Trøndelag fylke 

   Seither, Anna; Venvik, Guri; Dagestad, Atle (NGU-Rapport (2019.005), Report, 2019)
   I forbindelse med planlegging av ny E6 fra Støren til Åsen i Trøndelag fylke er NGU blitt engasjert av Nye Veier for å utføre en analyse av potensialet for innlekkasje av vann i planlagt tunneltrase for Forbordfjelltunnelen ...
  • Forundersøkelser E6 trasé Åsen - Ulsberg - Coop3 for Nye Veier 

   Larsen, Bjørn Eskil; Knezevic, Janja; Pettersen, Eirik; Redfield, Tim; Seither, Anna; Schönenberger, Jasmin; Venvik, Guri; Svendby, Anne Kathrine; Slagstad, Trond; Raaness, Agnes; Rueslåtten, Håkon; Olesen, Odleiv; Baranwal, Vikas; Dagestad, Atle; Erichsen, Eyolf; Keiding, Marie (NGU-Rapport (2019.025), Report, 2019)
   Nye Veier har gått inn som deltager i Coop3 prosjektet (Crustal Onshore-Offshore Project 3) som er et kartleggings- og forskningsprosjekt for Møre-Trøndelag-området. Prosjektet finansieres av 12 oljeselskap, Oljedirektoratet, ...
  • Kartlegging av kjemisk tilstand i utvalgte grunnvannsforekomster 2020-2021 

   Dagestad, Atle; Gunderserr, Pål; Seither, Anna (NGU-Rapport (2023.004), Report, 2023)
   For å bedre kunnskapsgrunnlaget om kjemisk tilstand i norske grunnvannsforekomster har det i samarbeid med Miljødirektoratet i perioden 2020-2021 blitt utført hydrogeologisk kartlegging og kjemisk analyse av vannprøver fra ...
  • Landsomfattende mark- og grunnvannsnett (LGN) - Fortid og framtid etter 39 års drift 

   Seither, Anna; Sæther, Ola Magne; Jæger, Øystein; Gundersen, Pål (NGU-Rapport (2016.039), Report, 2017)
   Arbeidet med Landsomfattende mark- og grunnvannsnett, LGN, har siden oppstarten i 1977 vært et samarbeid mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Grunnvannsforekomster ...
  • Landsomfattende mark- og grunnvannsnett - årsrapport 2015 

   Jæger, Øystein; Gundersen, Pål; Seither, Anna (NGU-Rapport (2016.007), Report, 2016)
   Årsrapporten gir en oversikt over den virksomheten Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende mark- og grunnvannsnett (LGN) i 2015. Grunnvann fra 52 LGN-områder ble prøvetatt i mai og juni 2015. ...
  • Landsomfattende mark- og grunnvannsnett - årsrapport for 2017 og 2018 

   Jæger, Øystein; Sæther, Ola Magne; Seither, Anna; Gundersen, Pål (NGU-Rapport (2019.030), Report, 2019)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) overvåket norsk grunnvann i fjell og Iøsmasser siden 1970-tallet gjennom prosjektet Landsomfattende mark- og grunnvannsnett ...
  • Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra Norskehavet og Barentshavet Øst - MAREANO 

   Jensen, Henning K.B.; Knies, Jochen; Seither, Anna (NGU-Rapport (2016.025), Report, 2016)
   På MAREANO-toktene med G.O. Sars i 2015 ble det tatt sedimentkjerner for miljøundersøkelser på ti prøvetakingsstasjoner i Norskehavet og elleve stasjoner i Barentshavet Øst. Arsen (As) har lave konsentrasjoner og god ...
  • Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra Norskehavet, Finnmark og Barentshavet Øst - MAREANO 

   Jensen, Henning K.B.; Seither, Anna; Knies, Jochen; Thorsnes, Terje (NGU-Rapport (2015.038), Report, 2015)
   På MAREANO-toktene med forskningsfartøyene G.O. Sars og Johan Hjort i 2014 ble det tatt sedimentkjerner for miljøundersøkelser på fire prøvetakingsstasjoner i Norskehavet, fem stasjoner utenfor Finnmark og fem stasjoner i ...
  • Modelling water content and soil temperature in unsaturated urban deposits at Bryggen, Bergen 

   Seither, Anna (NGU-Rapport (2014.041), Report, 2014)
   As a result of a lowered groundwater level and increased access of atmospheric oxygen, the organic archaeological deposits at Bryggen in Bergen, Norway, are in places strongly threatened to decompose. Besides degradation ...
  • Transport av metallforurenset grunnvann i gruveområdet på Løkken, Sør-Trøndelag 

   Forsgård, Maria; Viola, Giulio; Gundersen, Pål; Seither, Anna; Dalsegg, Einar; Sæther, Ola Magne; Storrø, Gaute; Gjørva, Marit Bakken; Fredin, Ola (NGU-Rapport (2015.041), Report, 2015)
   Transport av forurenset grunnvann gjennom undergrunnen på Løkken har trolig hatt stor betydning for virkningsgraden av de forurensningsbegrensende tiltak som tidligere har vært gjennomført i Løkkenområdet. Denne rapporten ...