• Fordeling av sporelementer i grunnvann fra 476 borebrønner i fast fjell, analysert med ICP-MS 

   Midtgård, Aa.K.; Lind, B.; Strand, T.; Siewers, U.; Krog, J. R.; Banks, D.; Frengstad, B. (NGU-Rapport (99.099), Report, 2007)
   \"landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens Strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynet har stått for prøvetakingen i ...
  • The Thermal Springs of Bockfjord, Svalbard - Hydrogeochemical Report 

   Banks, D.; Swensen, B.; Heim, M.; Dale, B.; Haldorsen, S.; Sletten, R.S.; Siewers, U. (NGU-Rapport (97.183), Report, 1997)
   In July 1996, a team of researchers visited the \"Troll\" and \"Jotun\" springs of northern Svalbard to carry out mapping and sampling activities. The main conclusions of the hydrochemical survey will be reported in ...