• Drinking water quality, Rift Valley, Ethiopia 

   Bjorvatn, Kjell; Reimann, Clemens; Siewers, Ulrich; Melaku, Zenebe; Haimanot, Redda Tekle (NGU-Rapport (2002.033), Report, 2002)
   138 samples from wells, springs, hot springs and rivers, all used as drinking water, were collected from the Ethiopian part of the Rift Valley. In addition one sample was collected from each of the 8 Ethiopian Rift valley ...
  • Grunnvannskvalitet i borebrønner i fjell fra område nær Oslo og Bergen 

   Morland, Geir; Skarphagen, Helge; Reimann, Clemens; Strand, Terje; Siewers, Ulrich; Hall, Gwendy E.M.; Bjorvatn, Kjell (NGU-Rapport (95.161), Report, 1995)
   Dette prosjektet har vist at det er mulig å påvise helse- og prospekterings- messig interessante sporelementer i borebrønner i fjell på relativt enkelt vis. De store geografiske variasjonene i elementinnhold følger i ...
  • The hydrochemistry of crystalline bedrock groundwater in Norway 

   Frengstad, Bjørn; Strand, Terje; Siewers, Ulrich; Krog, Jan Reidar; Skrede, Åse Midtgård; Banks, David (NGU Bulletin (439), Journal article, 2002)
   1604 groundwater samples collected from Precambrian and Palaeozoic crystalline bbedrock aquifers and 72 groundwater samples from Quaternary aquifers were analysed for radon, pH, and major and minor elements. A representative ...
  • The hydrogeochemistry of Norwegian bedrock groundwater - selected parameters (pH,F,Rn,U,Th,B,Na,Ca) in samples from Vestfold and Hordaland, Norway 

   Morland, Geir; Strand, Terje; Reimann, Clemens; Siewers, Ulrich; Hall, Gwendy E.M.; Bjorvatn, Kjell; Banks, David; Skarphagen, Helge (NGU Bulletin (432), Journal article, 1997)
   Over 300 samples of bedrock groundwater from Hordaland county and the Oslo rift lithologies of Vestfold county have been collected and analysed for radon and fluoride. A selection of 150 samples have been analysed for a ...