• Fotogeologi 

   Siggerud, Thor (NGU (205), Journal article, 1959)
   The use of air photos for geological interpretation is described. A short introduction to photogrammetry is given, and the types of instruments useful for photogeology are mentioned.
  • Måling av den radioaktive stråling fra bergarter i Norge 

   Siggerud, Thor (NGU (211), Journal article, 1960)
   Kontinuerlig registrering av variasjonen i den radioaktive stråling i Norge er et av resultatene av uranprospekteringen her i landet. Bare den hårde gammastråling er blitt målt og denne er tatt som representativ for total- ...
  • Radioaktiv stråling i anlegg i fjell. 

   Siggerud, Thor (NGU (211), Journal article, 1960)
   I forbindelse med anlegg i fjell har spørsmålet om radioaktiv stråling i slike anlegg kommet opp. Spørsmålet diskuteres ut fra generelle teorier og egen erfaring. Oppmerksomheten søkes henledet på det problemet som radon ...
  • Radioaktivitetsundersøkelse av bergartsprøver i magasinene på Mineralogisk geologisk museum, Universitetet i Oslo. 

   Siggerud, Thor (NGU (213), Journal article, 1961)
   The radioactivity of 5813 specimens from about 25% of the ore deposits registered by Foslie in NGU nr. 126, 1925, have been measured by gamma-scintillation-counter. Anomalies have been found in specimens from about 40 ...
  • Uranundersøkelser i Trøndelag. 

   Siggerud, Thor (NGU (205), Journal article, 1959)
   Undersøkelsen av radioaktivitet i den sedimentære og effusive lagrekken i Trøndelag førte ikke til oppdagelse av noe lag med høyere uran-thoriuminnhold enn normalt for slike bergarter. Det ble ikke funnet noen uranrikning ...