• Byggeråstoffer i Vestfold og Telemark fylke : oversikt og status 

      Simoni, M.U. (NGU-Rapport (2023.010), Report, 2023)
      Rapporten gir en oversikt over geologiske undersøkelser av byggeråstoffene sand, grus, pukk og naturstein i Vestfold og Telemark fylke, basert på et flerårig samarbeid med Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner, ved ...