• Undersøkelse av potensielle pukkforekomster områder for masseuttak i Tønsberg kommune, Vestfold 

   Simoni, Mark; Aasly, Kari A.; Keiding, Jakob K.; Libach, Lars; Tangstad, Roald (NGU-Rapport (2017.038), Report, 2018)
   Norges Geologiske undersøkelse (NGU) har undersøkt fire mulige nye uttakssteder for byggeråstoff i Tønsberg kommune. Områdene er utvalgt av Buskerud, Telemark, Vestfold fylkeskommuner, v\/Regiongeologen og arealplanavdelingen ...
  • Undersøkelse av pukkforekomstene Krossnes og Trondheim i Kvinnherad kommune 

   Simoni, Mark; Tangstad, Roald (NGU-Rapport (2016.002), Report, 2016)
   I denne rapporten er to forekomster i Kvinnherad kommune, Krossnes og Trondheim, undersøkt for å vurdere deres egnethet til pukk. Forekomstene ligger 200 m fra hverandre langs Åkrafjorden.
  • Undersøkelser av pukkforekomst Langemyr i Lillesand kommune 

   Simoni, Mark; Keiding, Jakob; Tangstad, Roald (NGU-Rapport (2017.016), Report, 2017)
   På oppdrag fra NCC Industri har Norges geologiske undersøkelse (NGU) utført geologisk kartlegging og prøvetaking av lokaliteten Langemyr, som ligger 5 km vest for Lillesand sentrum i Lillesand kommune, Aust-Agder. NGUs ...