• Bulkanalyse av Th og U i bergartsprøver med LA-ICP-MS. Metodebeskrivelse 

      Flem, Belinda; Skaar, Øyvind; Grimstvedt, Andreas; Slagstad, Trond (NGU-Rapport (2005.031), Report, 2005)
      Bulk analyser av thorium og uran i bergarter nedsmeltet med litiumtetraborat er en metode som kan tilbys på rutinebasis ved NGU-lab i dag, men siden analysene kontaminerer instrumentet kan de bare tilbys i deler av året. ...