• Suspensjonstransport og sedimentasjonsprosesser i Øvre Otta. 

      Skarbøvik, Eva (NGU-Rapport (84.172), Report, 1984)
      En undersøkelse av suspensjonstransport og sedimentasjonsprosesser i Øvre Otta. Suspendert materiale i Bøvra- og Ottavassdraget blir analysert m.h.p. konsentrasjon, kornfordeling og geokjemi. Sedimentert materiale i Ottavatn ...