• Grunnvannsundersøkelser i Kalvåg og Davik, Bremanger kommune 

   Skrede, Aase Midtgård (NGU-Rapport (98.161), Report, 1998)
   I forbindelse med prosjektet \"Økt bruk av grunnvann\" har NGU i 1998 gjennomført grunnvannsundersøkelser for forsyningsstedene Davik og Kalvåg i Bremanger kommune, Sogn og Fjordane fylke. I Davik er mulighetene for ...
  • Grunnvannsundersøkelser ved Hellesylt, Stranda kommune 

   Skrede, Aase Midtgård; Danielsen, Eilif; Jæger, Øystein (NGU-Rapport (99.020), Report, 1999)
   I forbindelse med prosjektet \"Økt bruk av grunnvann\" har Stranda kommune bedt NGU om bistand til å utrede grunnvann som alternativ til dagens vannkilde ved Hellesylt vassverk. Vannforsyningen i dag er basert på elveinntak ...
  • Grunnvannsundersøkelser ved Kvina og Aldersundet i Lurøy kommune. 

   Skrede, Aase Midtgård; Danielsen, Eilif; Hilmo, Bernt Olav (NGU-Rapport (98.164), Report, 1998)
   I forbindelse med \"Program for vannforsyning\" har NGU gjennomført grunnvannsundersøkelser ved Kvina og Aldersundet i Lurøy kommune. Mulighetene for uttak av grunnvann i fjell er vurdert for forsyningsstedet Kvina. ...
  • Grunnvannsundersøkelser ved Nedre Breivik, Skjerstad kommune 

   Skrede, Aase Midtgård; Danielsen, Eilif (NGU-Rapport (98.163), Report, 1998)
   I forbindelse med prosjektet \"Økt bruk av grunnvann\" har NGU i 1998 gjennomført grunnvannsundersøkelser for forsyningsstedet Nedre Breivik i Skjerstad kommune, Nordland fylke. Det er undersøkt muligheter for grunnvannsuttak ...
  • Grunnvannsundersøkelser ved Sørlandet vannverk, Værøy kommune. 

   Skrede, Aase Midtgård; Hilmo, Bernt Olav; Misund, Arve (NGU-Rapport (98.156), Report, 1998)
   Værøy kommune har bedt NGU om bistand i arbeidet med å utbedre grunnvannsbrønnene ved Sørlandet vannverk. Det finnes ikke komplette data på vannkvalitet og kapasitet og NGU har derfor fått i oppgave å undersøke dette for ...